Rada Nadzorcza

 
 

Struktura Organizacyjna Rady Nadzorczej

 
Prezydium Rady Nadzorczej stanowią:
1. Roman Narloch – przewodniczący RN
2. Lech Borowski – zastępca przewodniczącego RN
3. Bogumiła Ewa Witkowicz – sekretarz RN
4. Marek Bratkowski – przewodniczący Komisji Rewizyjnej
5. Karol Wielkanowski – przewodniczący Komisji Członkowskiej
6. Bogdan Grabowski – przewodniczący Komisji Gospodarki Lokalami
 
Komisja Rewizyjna:
1. Marek Bratkowski – przewodniczący
2. Teresa Misiaszek – członek
3. Lech Borowski – członek
4. Józef Nestor – członek
 
Komisja Członkowska:
1. Karol Wielkanowski – przewodniczący
2. Bogumiła Ewa Witkowicz – członek
3. Krystyna Łęc – członek
 
Komisja Gospodarki Lokalami:
1. Bogdn Grabowski – przewodniczący
2. Władysław Hłosta – członek
3. Bortnowski Grzegorz – członek