Imprezy

 
 
 
 


 
 

JUBILEUSZ 40 LECIA SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „RUBINKOWO”

 
Od 40 lat Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rubinkowo” współtworzy historię Torunia. Na tle wielowiekowej historii naszego miasta jest to zapewne jubileusz skromny, jednakże dla naszej Spółdzielni i osób z nią związanych znaczący i doniosły.
 
Trochę historii
 
Nazwa osiedla Rubinkowo pochodzi od nazwiska wybitnego torunianina Jakuba Kazimierza Rubinkowskiego – poczmistrza królewskiego, który u progu XVIII wieku kupił od miasta 70 ha nieużytków i na gruntach tych założył folwark, wieś oraz wybudował dworek szlachecki. Prowadził tu hodowlę owiec, browar, gorzelnię, karczmę i młyn. Rubinkowski był kupcem, dworzaninem i rajcą toruńskim ( jednym z pierwszych radnych w historii naszego miasta). Dzięki niesamowitym umiejętnościom i zręczności zyskał uznanie władców- najpierw króla Jana III Sobieskiego, później Augusta II Sasa.
 
W ciągu kolejnych dwóch wieków (do 1939 r.) wieś Rubinkowo uległa parcelacji i została częściowo zabudowana budynkami mieszkalnymi i gospodarczymi. Po II wojnie światowej tereny Rubinkowa służyły tzw. lence – jako tereny roszenia lnu. W latach 50 XX w. osada zostaje włączona do obszaru administracyjnego miasta Torunia.
 
Lata 70- te XX w.
 
W latach 70- tych ubiegłego wieku w wielu polskich miastach rozpoczęła się budowa osiedli z wielkiej płyty. W 1974 r. na tereny Rubinkowa wkracza sprzęt budowlany Toruńskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Ogólnego. Inwestorem jest Młodzieżowa Spółdzielnia Mieszkaniowa.
 
Pierwszy budynek oddano do użytku 30 września 1975 roku ( Rydygiera 4), kolejne przy Rydygiera 9 i 11 (31 grudnia 1975 r.) Z miesiąca na miesiąc budowa osiedla nabierała coraz większego tempa. W dniu 31 grudnia 1977 r. następuje częściowe przejęcie zasobów z Młodzieżowej Spółdzielni Mieszkaniowej a z dniem 2 stycznia 1978 r. faktyczną działalność gospodarczą rozpoczyna Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rubinkowo” w Toruniu. Na początku jej zasoby to 37 budynków mieszkalnych oraz 3 528 członków.
 
Równocześnie obok budynków mieszkalnych powstają pawilony handlowe: „Merkury” i „Saturn”. Po linii autobusowej nr 15 uruchomiona została pośpieszna 19-ka na trasie „Merkury” – Urząd Wojewódzki. W 1978 r. oddane zostają do użytku Szkoła Podstawowa nr 4 i przedszkole przy ul. Rydygiera 12. Na „księżycowym terenie” – jak nazywają swoje osiedle pierwsi mieszkańcy – powstają pierwsze trawniki, nasadzenia i place zabaw.
 
Budowa przebiegała w zawrotnym tempie. Pod koniec 1980 roku Spółdzielnia administrowała już 111 blokami mieszkalnymi, w których znajdowało się 8 350 mieszkań. Zasadnicza działalność inwestycyjna kończy się na Rubinkowie w 1980 roku a budowa nowych domów przenosi się na druga stronę Szosy Lubickiej, powstaje tzw. Rubinkowo III , które stanowi początek zasobów przyszłej Spółdzielni Mieszkaniowej „Na Skarpie”.
 
Zmiany po 2003 r.
 
W minionych 40 latach Spółdzielnia miała okresy zarówno prosperity jak i stagnacji. Rok 2003 był przełomowy. Zmiana władz Spółdzielni, która się wówczas dokonała dała impuls do przyspieszenia przeobrażeń w wielu obszarach. Najważniejszym wyzwaniem było wyprowadzenie Spółdzielni z kryzysowej sytuacji ekonomiczno – finansowej. Konsekwentne działania w kierunku ograniczenia kosztów, poprawy gospodarności, ścisłego przestrzegania dyscypliny finansowej pozwoliły doprowadzić do sytuacji, że dzisiaj Spółdzielnia może pochwalić się dobrą kondycją ekonomiczną oraz stabilną sytuacją finansową, osiągniętą bez zwiększenia opłat z tytułu eksploatacji i remontów.
 
Dzień dzisiejszy
 
W roku 40 – lecia Spółdzielnia to blisko 22 tysiące mieszkańców, 127 budynków mieszkalnych z 9304 lokalami mieszkalnymi o pow. 448 tys. m2 oraz 243 lokale użytkowe o pow. 26 tys.m2.
Na 85 ha znajduje się bogato rozwinięta infrastruktura społeczna oraz handlowa. Funkcjonują tu pawilony handlowo – usługowe, targowiska, szkoły, przedszkola, żłobki, kluby osiedlowe a także ośrodki zdrowia i kościoły. Rubinkowo jest bezpieczne, otrzymało zaszczytny tytuł „Bezpiecznego osiedla”. Jest monitorowane przez 60 kamer bezpośrednio połączonych z siedzibą Komisariatu Policji Rubinkowo. Osiedle posiada rozbudowaną sieć światłowodową . Na osiedlu zagospodarowano 45 hektarów pod tereny zielone i infrastrukturę rekreacyjną. Jest 27 nowoczesnych placów zabaw, 12 boisk i 7 siłowni zewnętrznych. Spółdzielnia dużo wysiłku wkłada w utrzymanie zieleni oraz inspiruje mieszkańców i wspiera ich działania w zagospodarowaniu ogrodów przydomowych.
 
Integralną częścią osiedla są działające od przeszło 38 lat kluby osiedlowe: „Rubin” i „Jantar”. Ich celem jest rozwijanie zainteresowań dzieci, młodzieży i dorosłych w sekcjach i grupach hobbystycznych oraz upowszechnianie imprez o charakterze masowym a w konsekwencji dostarczanie mieszkańcom osiedla rozrywki, zapewnienie rekreacji i wypoczynku. O popularności klubów świadczy duża liczba ich uczestników – ok. 850 osób tygodniowo!.
 
Przez 40 lat istnienia Spółdzielni swój los związało z nią wielu pracowników i spółdzielców – społeczników, którzy tworzyli i rozwijali naszą Spółdzielnię. Mamy nadzieję, że kolejne zmiany ustaw o spółdzielniach nie podważą idei solidaryzmu i nie zgaszą ducha spółdzielczego.