Kontakt

 

W celu skontaktowania się z Pracownikami Spóldzielni można skorzystać z poniższego formularza kontaktowego, bądź telefonicznie z wybranym działem.

Odpowiedzi udzielamy jeżeli są podane imię, nazwisko, adres nadawcy. Wobec powyższego prosimy wypełnić pola poniższego formularza.
 

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Temat

Twoja wiadomość

 
 
Sekretariat – e-mail

 

Gdzie nas szukać:

 

Dział Spółdzielni Numer telefonu Numer pokoju
Sekretariat 56 639-86-20 23
FAX 56 639-86-24 23
Prezes Zarządu 56 639-86-20 24
Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonom.-Finans. 56 639-86-20 27
Z-ca Prezesa Zarządu ds. Technicznych 56 639-86-20 25
Biuro Rady Nadzorczej 56 639-86-25 26
Radcy Prawni 56 639-86-27 1
Dział Członkowski i Windykacyjny          e-mail
Kierownik Działu 56 639-86-50 parter
Sprawy członkowskie 56 639-86-46 parter
Windykacja 56 639-86-37 parter
Odrębna własność lokali 56 639-86-31 parter
Informacja, Biuro Meldunkowe Rubinkowo I 56 648-13-35 ul. Łyskowskiego 29/35
Informacja, Biuro Meldunkowe Rubinkowo II 56 639-86-45 parter
Dział Gospodarki Zasobami i Sprzedaży
Kierownik działu 56 639-86-28 2
Informatycy 56 639-86-30 5
Gospodarka Lokalami użytkowymi 56 639-86-42
56 639-86-52
18
Rozliczanie Mediów        C.O.
Woda
56 639-86-43
56 639-86-48
19
Dział Księgowo-Finansowy
Główna Księgowa 56 639-86-35 8
Z-ca Głównej Księgowej 56 639-86-33 7
Księgowość Ogólna 56 639-86-40
56 639-86-53
16
Finanse 56 639-86-41 17
Czynsze 56 639-86-44
56 639-86-54
22
Dział Techniczny-Remontowy
Sprawy ogólnobudowlane, Zieleń
Grunty
56 639-86-36
56 639-86-49
9
Okna, Ogólnobudowlane 56 639-86-39 14
Docieplenia, Zagrzybienia 56 639-86-39 15
Grzejniki, Podzielniki C.O.
Zawory, Gaz, Wentylacja
56 639-86-26
56 639-86-51
10
Dział Pracowniczy i Społeczno-Kulturalny
Kierownik Działu 56 639-86-32
Kadry 56 639-86-34 6
BHP 56 639-86-59 ul. Dziewulskiego 8
Sprawy Samorządowe i Sekretariat Rady Nadzorczej 56 639-86-29 28
Klub Jantar 56 639-86-47
Klub Rubin 56 659-91-48
Administracja Osiedla Rubinkowo ul. Dziewulskiego 8
Kierownik Osiedla Rubinkowo 56 639-86-55
Administratorzy Osiedla Rubinkowo II 56 639-86-56
56 639-86-57
56 639-86-58
Administracja Osiedla Rubinkowo ul. Łyskowskiego 29/35
Zastępca Kierownika Osiedla Rubinkowo 56 659-91-46/47
Administratorzy Osiedla Rubinkowo I 56 659-91-46
56 659-91-47