Regulaminy


Regulamin rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości oraz ustalania opłat za używanie lokali
 
Regulamin sprzedaży odrębnej własności lokali mieszkalnych oraz najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń typu “Hobby” w Spółdzielni Mieszkaniowej “Rubinkowo”
 
Regulamin tworzenia i wykorzystania funduszu remontowego Spółdzielni Mieszkaniowej “Rubinkowo”
 
Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej “Rubinkowo” w Toruniu
 
Regulamin Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej “Rubinkowo” w Toruniu
 
Regulamin gospodarki lokalami użytkowymi i gruntami
 
Regulamin ochrony danych osobowych w Spółdzielni Mieszkaniowej “Rubinkowo” w Toruniu
 
Regulamin rozliczania poboru wody w lokalach mieszkalnych Spółdzielni Mieszkaniowej “Rubinkowo” w Toruniu
 
Regulamin rozliczania kosztów dostawy energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej
 
Regulamin używania lokali w budynkach spółdzielni, napraw wnętrz i rozliczeń Spółdzielni z członkami spółdzielni, osobami nie będącymi członkami spółdzielni i najemcami zwalniającymi lokale w S.M. “Rubinkowo” w Toruniu
 
Regulamin porządku domowego i współżycia mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej “Rubinkowo” w Toruniu
 
Regulamin ustalania oraz naliczania opłat zależnych od liczby osób zamieszkałych w lokalu
 
Regulamin określający postępowanie przy zamawianiu usług lub robót w Spółdzielni Mieszkaniowej “Rubinkowo” w Toruniu
 
Regulamin realizacji wymiany stolarki okiennej w Spółdzielni Mieszkaniowej “Rubinkowo” w Toruniu
 
Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej “Rubinkowo” w Toruniu
 
Regulamin wydawania kserokopii dokumentów oraz odpłatności za ich wydanie
 
Regulamin określający procedurę likwidacji rzeczy pozostawionych przez osoby, które opuściły lokal w zasobach Spółdzielni
 
Regulamin korzystania z indywidualnych miejsc postojowych dla pojazdów osób niepełnosprawnych
 
Regulamin określający zasady wydawania zaświadczeń oraz innych pisemnych informacji na wniosek osób fizycznych bądź osób prawnych oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i wydanie