Różne

 
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „RUBINKOWO” w Toruniu przy ul. Dziewulskiego 12 ogłasza przetarg ofertowy na:
 

wymianę poziomów wody zimnej, ciepłej oraz cyrkulacji wraz z ich izolacją termiczną oraz zaworami odcinającymi pod pionami w budynkach mieszkalnych będących w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo” w Toruniu.
 

Oferty należy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Dziewulskiego 12 do dnia 20.03.2020 r. do godz. 15.00
 

Specyfikację naboru ofert można pobierać w pokoju nr 9 Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo” w Toruniu przy ul. Dziewulskiego 12 po dokonaniu opłaty w wysokości 50,00 zł, za specyfikację, na konto Spółdzielni PKO II/O Toruń 58 1020 5011 0000 9502 0012 8504.
 
Zarząd Spółdzielni zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru ofert bez podania przyczyn.