Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem stanowiącym Spółdzielni. Walne zgromadzenie może obradować w częściach, podziału na części dokonuje Rada Nadzorcza. W zebraniu mogą brać udział członkowie Spółdzielni tylko osobiście, a każdy członek ma tylko jeden głos, bez względu na ilość posiadanych udziałów.