Instrukcja

Szanowni Mieszkańcy!

Z dniem 10 czerwca 2007 r. udostępniliśmy, w nowej wersji, możliwość sprawdzania stanu konta czynszowego za pośrednictwem Internetu . Oddaliśmy do Państwa dyspozycji profesjonalny system obsługi internetowej kartoteki czynszowej, który stanowi integralną cześć systemu komputerowego, funkcjonującego w Spółdzielni. Oznacza to, że w danej chwili informacje w Internecie są identyczne z tymi, które posiada Spółdzielnia, a wszelkie zmiany w księgowaniu są natychmiast widoczne na naszych stronach.

Wierzymy, że możliwość przeglądania kartoteki będzie dla wszystkich Państwa znaczącym udogodnieniem. Korzystając z serwisu macie Państwo wgląd do bieżącego salda i obciążeń za ostatni miesiąc, ale nie tylko. Kartoteka posiada całe archiwum dokumentów, a to daje możliwość dokładnego prześledzenia wszystkich operacji na koncie: jakie były naliczenia opłat na dany miesiąc, kiedy zaksięgowano wpłaty, czy były jakieś korekty lub przeksięgowania, np. z tytułu nadpłaty za centralne ogrzewanie, rachunku za wodę, itp. Można porównać te dane z posiadanymi dowodami wpłat.

Przeglądanie kartoteki jest możliwe po podaniu odpowiedniego identyfikatora oraz hasła. Identyfikatorem jest unikalny kod płatnika. Hasło dostępu ustalacie Państwo sami.

Właścicieli lokali mieszkalnych, którzy wyrażą chęć korzystania z tej usługi zapraszamy z dowodem osobistym do Biura Meldunkowego Rubinkowo I ul. Łyskowskiego 29/35 (Administracja Osiedla Rubinkowo I) oraz Biura Meldunkowego Rubinkowo II ul. Dziewulskiego 12 (parter, Dział Członkowski i Windykacyjny) w celu aktywacji identyfikatora i nadania hasła. Korzystanie z serwisu jest bezpłatne. Zapraszamy!


Poprzednie dane dotyczące loginu i hasła są nie aktualne. W celu wygenerowania nowych danych prosimy o kontakt telefoniczny 0-56 639-86-30
W przypadku nowych użytkowników niezbędna jest wizyta w Spółdzielni Mieszkaniowej Rubinkowo pok nr 5 – Informatycy


Od dnia 24 czerwca 2009 roku poprzez E-saldo mogą Państwo zgłaszać usterki i awarie.
Po zalogowaniu się do systemu należy wybrać Zgłoszenia awarii z menu po lewej stronie a następnie Zgłoś awarię/usterkę. Należy wpisać datę zauważonej awarii/usterki, wybrać zasób na którym wystąpiła awaria/usterka oraz wypełnić opis w sposób, który umożliwi Administratorowi Osiedla przekazanie tej informacji do odpowiednich wykonawców (należy podać dokładny opis i miejsce usterki/awarii). W razie niepoprawnego zgłoszenia zostana Państwo o tym poinformowani poprzez uwagi przy danym zgłoszeniu.

Od dnia 26 czerwca 2007 roku poprzez E-saldo mogą Państwo zgłaszać odczyty wodomierzy.
Po zalogowaniu się do systemu należy wybrać odczyt liczników z menu po lewej stronie, a następnie dany wodomierz. Należy wybrać datę odczytu oraz wpisać stan. Jeżeli stan odczytu będzie nieproporcjonalny do poprzedniego okresu, zostaną Państwo o tym poinformowani poprzez komentarz przy stanie licznika.