Harmonogram odczytów C.O.

Styczeń Numer budynku
Buszczyńskich 5
Buszczyńskich 7
Donimirskiego 9
Filomatów Pomorskich 6
Mocarskiego 2
Rakowicza 2
Dziewulskiego 5
Dziewulskiego 7
Dziewulskiego 9
Dziewulskiego 11
Dziewulskiego 13

Luty Numer budynku
Rydygiera 36
Rydygiera 40
Działowskiego 10
Działowskiego 12
Niesiołowskiego 6
Niesiołowskiego 10
Niesiołowskiego 12
Niesiołowskiego 14
Przybyłów 1
Przybyłów 3

Marzec Numer budynku
Donimirskiego 1
Donimirskiego 3
Łyskowskiego 1
Łyskowskiego 7
Łyskowskiego 13
Rydygiera 10
Rydygiera 14
Rydygiera 16
Rydygiera 18
Rydygiera 20
Rydygiera 25
Rydygiera 28

Kwiecień Numer budynku
Buszczyńskich 9
Buszczyńskich 13
Łyskowskiego 5
Łyskowskiego 17
Łyskowskiego 21
Łyskowskiego 23
Rakowicza 7
Rakowicza 9
Rydygiera 9
Dziewulskiego 15
Jamontta 3
Niesiołowskiego 8

Maj Numer budynku
Buszczyńskich 3
Donimirskiego 5
Donimirskiego 7
Filomatów Pomorskich 2
Filomatów Pomorskich 3
Filomatów Pomorskich 4
Łyskowskiego 3
Łyskowskiego 11
Łyskowskiego 25
Łyskowskiego 26
Łyskowskiego 27
Łyskowskiego 37
Rydygiera 27

Czerwiec Numer budynku
Dziewulskiego 20
Dziewulskiego 24
Dziewulskiego 34
Dziewulskiego 36
Dziewulskiego 39
Dziewulskiego 41
Piskorskiej 1
Piskorskiej 3
Piskorskiej 4
Piskorskiej 5
Piskorskiej 6
Piskorskiej 7
Piskorskiej 8

Lipiec Numer budynku
W tym miesiącu nie ma odczytów.

Sierpień Numer budynku
Dziewulskiego 35
Dziewulskiego 37
Jamontta 5
Niesiołowskiego 26
Niesiołowskiego 30
Przybyłów 2

Wrzesień Numer budynku
Działowskiego 2
Działowskiego 4
Działowskiego 6
Dziewulskiego 16
Dziewulskiego 18
Dziewulskiego 22
Dziewulskiego 25
Dziewulskiego 26
Dziewulskiego 27
Dziewulskiego 28
Dziewulskiego 29
Jamontta 1
Niesiołowskiego 16
Niesiołowskiego 22
Niesiołowskiego 28
Piskorskiej 12
Przybyłów 4

Październik Numer budynku
Buszczyńskich 1
Łyskowskiego 22
Łyskowskiego 40
Rydygiera 13
Rydygiera 17
Rydygiera 22
Wschodnia 29
Dziewulskiego 4
Dziewulskiego 6
Dziewulskiego 19
Dziewulskiego 30
Dziewulskiego 32
Jamontta 2
Niesiołowskiego 18
Niesiołowskiego 24
Piskorskiej 2
Piskorskiej 10

Listopad Numer budynku
Buszczyńskich 2
Kasztanowa 31
Łyskowskiego 9
Rydygiera 11
Rydygiera 15
Rydygiera 24
Dziewulskiego 33
Piskorskiej 13
Piskorskiej 17
Szosa Lubicka 133

Grudzień Numer budynku
Łyskowskiego 18
Rydygiera 15h-j
Rydygiera 22h-j
Rydygiera 42
Ciepłomierze indywidualne:
Rydygiera 34