Statut


STATUT
 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ “RUBINKOWO”
w Toruniu
 
Tekst jednolity
 
Stan prawny wprowadzony przez Walne Zgromadzenie odbyte w sześciu częściach w dniach 21, 22, 23, 24, 25, 26 maja 2018 r.
 
 
 
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej “Rubinkowo”