Statut


STATUT
 
SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „RUBINKOWO”
w Toruniu
 
Tekst jednolity
 
Stan prawny po zmianach wprowadzonych przez Walne Zgromadzenie odbyte w sześciu częściach w dniach 20, 21, 22, 23, 24, 25 kwietnia 2015 r.
 
 
Ostatnia nowelizacja statutu została uchwalona przez Walne Zgromadzenie odbyte w dniach 20, 21, 22, 23, 24, 25 kwietnia 2015 r.
Statut w powyższym brzmieniu został wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy
postanowieniem z dnia 22.10.2015 roku, KRS 0000079086.
 
 
 
Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo”