Lokale Użytkowe

 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „RUBINKOWO” w Toruniu przy ul. Dziewulskiego 12 ogłasza nabór ofert na najem lokali użytkowych przy ul:

  • Łyskowskiego 29/35 paw. 231                                 24,40 m2 – piętro
  • Łyskowskiego 29/35 paw. 101                                 48,97 m2 – parter
  • Łyskowskiego 29/35 piw. 2                                      125,70 m2 – piwnica
  • Łyskowskiego 29/35 piw. 4                                      67,30 m2 – piwnica
  • Łyskowskiego 29/35 paw. 109a                               201,25 m2 – piętro
  • Dziewulskiego 21 paw. 325                                      17,80 m2 – piętro

 

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie do 22.02.2019 r. włącznie do godz. 15:00.

 

Szczegółowych informacji udziela Dział Gospodarki Zasobami przy ul. Dziewulskiego 12 pokój nr 18 tel.56 639-86-42, gdzie należy pobrać specyfikację naboru ofert.

 

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert  oraz unieważnienia naboru w całości lub części bez podania przyczyn.