Lokale Użytkowe

 
 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „RUBINKOWO” w Toruniu przy ul. Dziewulskiego 12 ogłasza nabór ofert na najem lokali użytkowych przy ul:

  • Łyskowskiego 29/35 paw. 204a                                15,00 m2 – piętro
  • Łyskowskiego 29/35 paw. 105                                  121,97 m2 – 26,29 m2 – parter i 95,68 m2 – piwnica
  • Łyskowskiego 29/35 paw. 238                                 19,50 m2 – piętro
  • Łyskowskiego 29/35 paw. 201                                  24,70 m2 – piętro
  • Rydygiera 26A paw. 261                                            40,40 m2 – parter
  • Dziewulskiego 12 paw. 384                                      17,28 m2 – piętro
  • Dziewulskiego 17 paw. 347                                      30,10 m2 – parter
  • Dziewulskiego 17 paw. 348                                      44,20 m2 – parter
  • Dziewulskiego 12 paw. 386                                      58,46 m2 – piętro

 

Oferty należy składać w Sekretariacie Spółdzielni w terminie do 02.03.2018 r. włącznie do godz. 15:00.

 

Szczegółowych informacji udziela Dział Gospodarki Zasobami przy ul. Dziewulskiego 12 pokój nr 18 tel.56 639-86-42, gdzie należy pobrać specyfikację naboru ofert.

 

 

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru ofert  oraz unieważnienia naboru w całości lub części bez podania przyczyn.