Lokale Mieszkalne

 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rubinkowo” w Toruniu ul. Dziewulskiego 12
ogłasza przetarg pisemny na nabycie lokali mieszkalnych w formie ustanowienia i przeniesienia odrębnej własności na rzecz nabywcy położonego przy ulicy:
 
 

1. Jamontta 1/92 ; pow. 46,10 m2 ; XI piętro ; cena wywoławcza: 129.900 zł – wadium 6.500 zł

 
 
Lokal można obejrzeć po uprzednim umówieniu się z administracją osiedla pod nr telefonu:
56/639-86-56, 57, 58
 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium oraz złożenie dowodu wpłaty i oferty wyłącznie na przygotowanych przez Spółdzielnię drukach, w zamkniętych kopertach w sekretariacie Spółdzielni w terminie do dnia 20.02.2018 r. do godziny 12:00.
 
Wadium przepada na rzecz Spółdzielni jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta nie dokona wpłaty pozostałej części zaoferowanej kwoty w terminie trzech miesięcy od wyboru oferty.
 
Informacji udzielają pracownicy działu członkowskiego tel. 56/639-86-46 i 56/639-86-37.
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu w całości lub części bez podania przyczyny.