Aktualności

Jakość powietrza atmosferycznego na osiedlu Rubinkowo w Toruniu

 
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Toruniu prowadzi na terenie osiedla Rubinkowo w Toruniu pomiary monitoringowe jakości powietrza atmosferycznego na stacji pomiarowej, nazwanej „Policja”, zlokalizowanej przy ul. Dziewulskiego 1 na terenie Komisariatu Policji Toruń – Rubinkowo. Wyniki pomiarów, między innymi ze stacji „Policja” służą do oceny jakości powietrza w Toruniu. Wykorzystywane są w tzw. „rocznych ocenach jakości powietrza”.
 
Obszar całego kraju, podzielony na strefy, począwszy od roku 2002 roku podlega rokrocznie tzw. „rocznym ocenom jakości powietrza”. Miasto Toruń jest wydzieloną strefą, oznaczoną symbolem PL0402, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914). Na podstawie wyników pomiarów ze stacji monitoringowych, w ocenach rocznych nadawana jest miastu odpowiednia klasa ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Dotychczas wykonane oceny (z lat 2002-2016) wskazują, że Toruń znajduje się w najmniej korzystnej klasie C ze względu na następujące zanieczyszczenia: pył zawieszony PM10, benzo(a)piren, pył zawieszony PM2,5.
 
Bieżące wyniki pomiarów automatycznych dostępne są na stronie internetowej WIOŚ – www.wios.bydgoszcz.pl w zakładce „Monitoring powietrza” – „Pomiary automatyczne”.
 
Aktualny zakres pomiarowy stacji „Policja”:
1. pomiary automatyczne: ozonu, pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2.5,
2. pomiary manualne: pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, metali (arsen, kadm, nikiel, ołów) i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
3. pomiary pasywne benzenu.
 Stacja pomiarowa „Policja” przy ul. Dziewulskiego 1 w Toruniu

 
 

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu na podstawie pomiarów automatycznychJakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu kwietniu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu maju 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu czerwcu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lipcu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu sierpniu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu wrześniu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu październiku 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu listopadzie 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu grudniu 2016 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu kwietniu 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu maju 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu czerwcu 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lipcu 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu sierpniu 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu wrześniu 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu październiku 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu listopadzie 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu grudniu 2017 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2018 roku

 
 

Wystawa w klubie „Jantar”

 
 


Zapraszamy na wystawę do klubu „Jantar”
ul. Dziewulskiego 12
 
„40 – lecie osiedla Rubinkowo
w fotografii 1978 – 2018”
 
Od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 20:00

 
 

Ferie Zimowe na Rubinkowie

 
 

Ferie zimowe na Rubinkowie
 
Zajęcia dla dzieci 7-12 lat w klubie „Jantar”

 
 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00
 w programie m.in.: kino, basen, Barbarka, Jamp Arena, warsztaty plastyczne, Kinder Park,
 koszt za dwa tygodnie: 300 zł; dla mieszkańców osiedla 250 zł
 
 
Zapisy i szczegółowe informacje:
 
Klub „Jantar”
ul. Dziewulskiego 12 tel. 56/ 639 86 47
 
 

Wyjazd do Teatru „ROMA” w Warszawie

 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rubinkowo” zaprasza do
Teatru „ROMA” w WARSZAWIE
 
Termin: 8 kwiecień 2018 r.
w godz. 8:00 – 23:00
/zapisy do 15 stycznia/

Zapewniamy:
- przejazd na trasie Toruń – WARSZAWA – Toruń
- około czterech godzin czasu wolnego na zwiedzanie, wypoczynek, zakupy …
- bilety wstępu na musical pt. ”PILOCI”
(rozpoczęcie spektaklu godz. 17.00)
 
Koszt wyjazdu dla jednej osoby: 160 zł
 
Zapisy: Klub „Jantar” ul. Dziewulskiego 12, tel. 56/639 – 86 – 47
 
 

Wyjazd do Opery „Nova”

 
 


11 marca 2018 roku
SM „Rubinkowo”
organizuje wyjazd
DO OPERY „NOVA” w Bydgoszczy

na operę Giuseppe Verdiego
„FALSTAFF”
 
Koszt wyjazdu 50,00 od osoby
Zapisy i szczegółowe informacje w klubach osiedlowych:
-„Jantar” tel. 56/639-86-47
-„Rubin” tel. 56/65-99-148
 
 

Płatności online poprzez system E-Saldo oraz polecenie zapłaty

 
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Rubinkowo informuje o uruchomieniu usługi polecenie zapłaty oraz płatności online poprzez system E-Saldo.
 
W celu dokonywania płatności online należy posiadać aktywny dostęp do systemu E-Saldo oraz uzupełnić dane kontaktowe o adres e-mail.
Korzystanie z serwisu E-Saldo jest bezpłatne.
W celu aktywacji usługi E-Saldo należy udać się z dowodem osobistym do Punktu Informacyjnego Rubinkowo I ul. Łyskowskiego 29/35 (Administracja Osiedla Rubinkowo I) lub Punktu Informacyjnego Rubinkowo II ul. Dziewulskiego 12 (parter, Dział Członkowski i Windykacyjny)
 
Uruchomienie polecenia zapłaty wymaga wizyty w Spółdzielni (Dział Czynsze pok. 22, ul. Dziewulskiego 12 – piętro)