Aktualności

Dział społeczno – kulturalny SM „RUBINKOWO” zaprasza na spektakl „KWARTET”

 
 

Dział społeczno – kulturalny SM „RUBINKOWO”
zaprasza do Teatru im. W. Horzycy
na spektakl „KWARTET”
Przedstawienie odbędzie się 26 stycznia 2016r. o godz. 18.00.

W klubie „Jantar” ul. Dziewulskiego 12 można zarezerwować bilety do dnia 22 stycznia. Cena biletu wynosi 16 zł.
Spektakl przeznaczony jest dla widzów od 10 roku życia.
Szczegółowe informacje – Klub „Jantar” tel. 56/439 86 47


 
 

Ferie zimowe na Rubinkowie

 
 

Ferie zimowe na Rubinkowie
 
Zajęcia dla dzieci 7-12 lat w klubie „Jantar”

 
 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-14.00
 w programie m.in.: kino, basen, Barbarka, Młyn Wiedzy, warsztaty plastyczne, Kinder Park,
 koszt: 160,00
 
 
Zapisy i szczegółowe informacje:
Klub „Rubin”
ul. Łyskowskiego 29/35 tel. 56/ 65 99 148
Klub „Jantar”
ul. Dziewulskiego 12 tel. 56/ 639 86 47
 
 

W sprawie sprzedaży części działki na Rubinkowie pytania dziennikarza Gazety Wyborczej

 
 
Pani Rzecznik
 
1. Jak dużą działkę zamierza sprzedać SM Rubinkowo przy ul. Dziewulskiego.
2. Czy została ustalona już jej cena? Na jakim etapie jest sprzedaż?
3. Czy Spółdzielnia planuje ogłosić przetarg, by poszukać innych kupców i wywalczyć jak najwyższą cenę?
4. Na co Spółdzielnia planuje wydać pieniądze ze sprzedaży działki?
5. Czy Zarząd Spółdzielni konsultował sprawę sprzedaży z kupcami z targowiska, władzami żłobka i pobliskiej szkoły?
6. Jak sklep planuje rozwiązać dostawy? Czy budowa oznacza wjazd ciężkich samochodów z zaopatrzeniem w środek osiedla?
7. Czy po sprzedaży działki w tym miejscu zostaną jeszcze jakieś strzeżone miejsca parkingowe, czy tylko ogólnodostępne?
8. Co z samochodami z tego parkingu, czy ich właściciele dostaną możliwość parkowania gdzie indziej?
9. Czy sklep wybuduje swoje miejsca parkingowe, by klienci nie zajmowali tych osiedlowych?
10. Czy sklep zrobi coś dla mieszkańców, postawi plac zabaw, siłownie, wyremontuje chodnik?
11. Kiedy odbyło się Walne, które zdecydowało o sprzedaży działki, ile osób w nim uczestniczyło, jakim wynikiem skończyło się głosowanie?
 
Marcin Behrendt
Gazeta Wyborcza Toruń
 
 
Odpowiedź SM Rubinkowo
 
Ad. 1 Działka, o której mówimy ma ok. 4.500 m2
 
Ad. 2 i 3 Cenę (750 zł/m2 netto, brutto 922,50 zł/m2 ) podał oferent, któremu zależy na wybudowaniu dyskontu w tej dzielnicy naszego miasta. Nigdy wcześniej nie złożono nam tak wysokiej oferty za grunt, wg cen z innych operatów szacunkowych m2 w tym rejonie, wart jest ok. 400 – 500 zł.
 
Ad. 4 O tym na co wyda pieniądze zadecyduje Walne Zgromadzenie jej członków.
 
Ad. 5 Spółdzielnia nie musi konsultować swoich zamierzeń, inwestycji, strategii działania z innymi podmiotami gospodarczymi. Pawilon ( jeżeli powstanie) nie zmieni znacząco obecnego otoczenia szkoły (jest parking) i żłobka ( parking i deptak) ale na pewno podniesie poziom estetyczny tego rejonu. Wszystkie nawierzchnie zostaną wyremontowane, przybędzie miejsc postojowych a także zieleni z małą architekturą .
 
Ad. 6 Dojazd do sklepu zaplanowany jest bezpośrednio z ul. Dziewulskiego a dostawy będą odbywały się tak, jak do innych tego typu sklepów znajdujących się na osiedlu.
 
Ad. 7 Obecnie mamy na Rubinkowie 7 parkingów strzeżonych z 1193 stanowiskami z tego wykorzystanych jest 876 miejsc a 267 miejsc jest wolnych. Najbliższy parking strzeżony znajduje się przy ul. Działowskiego i obecnie jest tam ok. 70 miejsc wolnych Likwidacja jednego parkingu strzeżonego nie stanowi więc zagrożenia związanego z brakiem miejsc do parkowania, a stworzenie dodatkowych miejsc postojowych ogólnodostępnych, zadowoli okolicznych mieszkańców.
 
Ad. 8 j. w.
 
Ad. 9 i 10 Wokół dyskontu powstaną miejsca postojowe, inwestor wybuduje je dla klientów sklepu, również wyremontuje pozostałe, poza swoim terenem a także promenadę – inwestycja na ok. 800 tys. zł
 
Ad. 11 Walne Zgromadzenie członków SM Rubinkowo odbyło się w 6 częściach w dniach od 20.04. do 25.04.2015 r. Frekwencja nie była wysoka, chociaż każdy członek Spółdzielni otrzymał listowne zawiadomienie o zebraniu wraz z porządkiem obrad do domu. Ogółem w zebraniach uczestniczyło 188 osób a na tę konkretną uchwałę oddano 159 głosów za i 29 przeciw. Większością kwalifikowaną ¾ uchwałę podjęto.
 
Halina Kowalska
 


 

Korespondencja z Gazetą Nowości w temacie przygotowywanego artykułu cz. 2

 
 
Pani Rzecznik,
jeszcze w temacie ulicy Dziewulskiego oraz ul. Piskorskiej. Dyrekcja
żłobka oraz rodzice, w dużej części mieszkańcy Rubinkowa obawiają się,
że plany Spółdzielni sprzedaży terenu w sąsiedztwie placówki zmienią
zagospodarowanie terenu parkingu z promenadą na niekorzyść mieszkańców
osiedla. Takie obawy wzbudza uchwała nr 4/2015 Walnego Zgromadzenia SM
„Rubinkowo”, czyli zgoda na sprzedaż działki sąsiadującej ze żłobkiem.
Chodzi o 4500 mkwa powierzchni przy ul. Dziewulskiego.
 
Poproszę o wskazanie działki szykowanej do sprzedaży? Z listów od
mieszkańców osiedla wynika, że nie wiedzą o jaki teren chodzi.
 
Poproszę o informacje jakie podmioty (branża lub konkretni inwestorzy)
są zainteresowane kupnem działki?
 
Czy prawdą jest, jak twierdzą okoliczni mieszkańcy, że w tym miejscu
powstać ma sklep Aldi?
 
Na jakim etapie jest sprzedaż?
 
Jak komentujecie państwo wątpliwości dyrekcji żłobka oraz niektórych
rodziców z tego osiedla, którzy boją się, że miejsce oraz sąsiedztwo
straci swój spacerowy charakter, a będzie tłocznym parkingiem ze sklepem?
Pozdrawiam, Ala Cichocka-Bielicka
Nowości
56 611 81 43
 
 
Odpowiedź SM Rubinkowo
 
Nowości red. Alicja Cichocka- Bielicka

 
Pani Redaktor
 
Członkowie Spółdzielni, uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu zanim wypowiedzieli się pozytywnie za sprzedażą części działki nr 64/53, zapoznali się z całą dokumentacją i wizualizacją dotyczącą omawianego terenu, tj.:
1. Ofertą zakupu nieruchomości złożoną w imieniu Aldi sp. z o.o.,
2. Wizualizacją terenu z drogami dojazdowymi i parkingami,
3. Wizualizacją planowanego przez inwestora obiektu handlowo-usługowego,
4. Informacją o zagospodarowaniu miejsc na parkingach strzeżonych Rubinkowa ( na siedmiu parkingach mamy 252 stanowiska niewykorzystane),
5. Informacją ekonomiczną, istotną dla Spółdzielni i jej działalności ( przedstawienie konsekwencji finansowych wynikających z tej transakcji ).
 
Pani Redaktor, proszę uspokoić czytelników, a zwłaszcza rodziców dzieci uczęszczających do żłobka. Plany Spółdzielni nie dotyczą terenu przylegającego bezpośrednio do terenu żłobka. Jest to miejsce obecnego parkingu strzeżonego a nie spacerowa promenada!!!
 

Należy oddzielić kwestię modernizacji promenady od zgody członków Spółdzielni na sprzedaż części działki sąsiadującej z tą promenadą. Wątpliwości dyrekcji żłobka czy niektórych rodziców nie są Spółdzielni znane ponieważ nie zostały nam w żadnej formie zgłoszone. Dyrekcja żłobka woli jak widać dyskutować poprzez media i wpływać na decyzje właścicieli terenu poprzez swego rodzaju szantaż medialny. Wypowiedzi dyrekcji żłobka na temat zagospodarowania terenów należących do Spółdzielni Mieszkaniowej „Rubinkowo” są próbą ingerencji w działania podejmowane przez najwyższy organ Spółdzielni jakim jest Walne Zgromadzenie jej członków. Właśnie to ten organ podejmuje strategiczne dla osiedla i jego mieszkańców decyzje.
 
Prosimy nie wprowadzać czytelników w błąd, jak próbuje to czynić dyrekcja żłobka, tworząc nieprzychylną atmosferę dla planowanych przez SM Rubinkowo inwestycji.
 
Nadrzędnym celem działań Spółdzielni jest dbałość o bezpieczeństwo naszych mieszkańców i na wszystkich etapach prowadzonej inwestycji głos Spółdzielni będzie decydujący.

 
Halina Kowalska
 
 


 


 

Korespondencja z Gazetą Nowości w temacie przygotowywanego artykułu na dzień 05.06.2015 r.

 
 
Pani Rzecznik,
kontrowersje budzą plany Spółdzielni Rubinkowo zmian dotyczących
parkingu z promenadą pomiędzy ulicą Dziewulskiego i ul. Piskorskiej.
Bardzo proszę o informacje jakie są plany SM Rubinkowo względem tego
terenu oraz na jakim etapie jest ich realizacja.
Sprawa budzi kontrowersje, ponieważ dotyczy m.in. terenu który
sąsiaduje ze żłobkiem miejskim. Mieszkańcy osiedla, którzy nie są
spółdzielcami narzekają, że są niedoinformowani, krótko mówiąc nie
wiedzą jak zmieni się ich miejsce do życia. Informacje z administracji
są niepełne. Poproszę więc o jak najszerszą informacje.,
Ala Cichocka-Bielicka
Nowości Toruń
56 611 81 43
 
 
Odpowiedź SM Rubinkowo
 
Nowości Red. Alicja Cichocka–Bielicka
 
Pani Redaktor
 
Sprawą Promenady przy ul. Piskorskiej i planowanej inwestycji SM Rubinkowo zajmował się Pani redakcyjny kolega Michał Malinowski i swoje spostrzeżenia zawarł w artykule z dnia 18.03.2014 r.
 
Wracamy po roku do sprawy już opisywanej i komentowanej.
 
Przypomnę zatem , że pierwsze plany Spółdzielni związane z zagospodarowaniem tego terenu, który w latach 90 był wielkim targowiskiem, sięgają schyłku lat 90. Kolejna, to koncepcja z 2007 r., której realizacja została odłożona z uwagi na plany Cergii w zakresie wymiany sieci ciepłowniczej, co nastąpiło trzy lata temu. W 2012 r. Walne Zebranie SM Rubinkowo wypowiedziało się pozytywnie na temat realizacji inwestycji jaką jest modernizacja promenady przy ul. Piskorskiej.
W 2013 r. od strony Manhattanu wybudowaliśmy pasaż spacerowy o szerokości 5m z pasem zieleni, w kolejnym roku w ramach środków z budżetu partypacyjnego po głosowaniu naszych mieszkańców, powstała siłownia napowietrzna.
Inwestycja o której mówimy to kontynuacja rozpoczętej już modernizacji tego terenu. Zakłada on przedłużenie pasażu, otoczenie go zielenią, małą architekturą, ławeczkami. Zostaną również wygospodarowane dodatkowe miejsca postojowe, które będą służyły nie tylko mieszkańcom ale także pracownikom żłobka a także rodzicom przywożącym do niego dzieci ( żłobek nie udostępnia niestety swojego terenu na wjazd czy parkowanie tym osobom).
Nasza inwestycja została oprotestowana przez dyrekcję Żłobka Miejskiego nr 2. Próba tworzenia nieprzychylnej atmosfery dla planowanej inwestycji przy wykorzystaniu dzieci jest co najmniej nieetyczna, a wykorzystywanie do tego celu osób dorosłych, nie będących nawet mieszkańcami tego terenu osiedla, jest manipulacją godzącą w interesy członków spółdzielni. A to właśnie mieszkańcy tego terenu powinni móc decydować o zagospodarowaniu swojego otoczenia, co uczynili głosami aprobaty oddanymi na Walnym Zgromadzeniu , uznając proponowane rozwiązanie za dobre, potrzebne i uzasadnione.
Nieprawdą jest, że zwiększy się powierzchnia zabudowy przy planowanej inwestycji, wręcz przeciwnie znaczna część terenów utwardzonych zostanie przekształcona w tereny zieleni.
I na koniec bardzo ważna uwaga: Spółdzielnia jest właścicielem tego terenu i jako właściciel ponosi wszystkie koszty związane z jego utrzymaniem tj. sprzątanie, odśnieżanie, utrzymanie zieleni, remonty, etc.
Ponosi też odpowiedzialność za bezpieczeństwo znajdujących się na nim osób.
Żłobek zaś korzysta z całej tej infrastruktury należącej do spółdzielców, a swój teren ma ogrodzony, zazieleniony, „nierozjeżdżony” przez samochody pracowników i klientów, nie partycypuje w żadnych kosztach utrzymania terenu „za płotem”. Cicho, bezpiecznie i wygodnie! A co ważne bez angażowania własnych środków finansowych.
Od ponad 10 lat dyrekcja żłobka nie zrobiła nic by ułatwić swoim podopiecznym dojazd do posesji . Oprotestowuje natomiast każdą koncepcję nie zważając ani na potrzeby mieszkańców tego terenu ani na to, jakie są rzeczywiste cele tego przedsięwzięcia.
 
Pyta Pani, co dalej? Nie wiem!
Czekamy na wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przez Wydział Architektury i Budownictwa UM Torunia ( dwie poprzednie dyrekcja Żłobka skutecznie zablokowała)
Zupełnie na marginesie należy zauważyć, że niektóre działania dyrekcji żłobka są ze sobą sprzeczne. Z jednej strony krytykowany jest stan nawierzchni deptaka jako zagrażający bezpieczeństwu, z drugiej zaś wnioskuje o udostępnienie tegoż deptaka w celu organizacji komercyjnej imprezy.
Na zakończenie ciekawostka: wbrew poprzedniemu artykułowi oraz Pani stwierdzeniu, żaden mieszkaniec tego rejonu nie przyszedł z zapytaniem o tę inwestycję, ani z negatywną opinią co do planowanych przez Spółdzielnię zmian.
 
Halina Kowalska
 
Informuje Panią, że w związku z nie przedstawianiem przez Państwa naszego stanowiska w dotychczasowych opublikowanych artykułach w/w odpowiedź na Pani zapytanie umieścimy na naszej stronie internetowej.
 
 

UCHWAŁA NR 725/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 20 marca 2014r.

 
 

UCHWAŁA NR 725/14
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 20 marca 2014r.
Wyciąg

 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 
 
§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, w zabudowie wielorodzinnej, od gospodarstwa domowego składającego się z :

  1) jednej osoby w wysokości 11,00 zł;
  2) dwóch osób w wysokości 21,00 zł;
  3) trzech osób w wysokości 30,00 zł;
  4) czterech i więcej osób w wysokości 38,00 zł.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, w zabudowie wielorodzinnej, od gospodarstwa domowego składającego się z:

  1) jednej osoby w wysokości 14,00 zł;
  2) dwóch osób w wysokości 27,00 zł;
  3) trzech osób w wysokości 38,00 zł;
  4) czterech i więcej osób w wysokości 48,00 zł

 
 

Treść pełnej UCHWAŁY NR 725/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 20 marca 2014 r.

 
 

Jakość powietrza atmosferycznego na osiedlu Rubinkowo w Toruniu

 
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Toruniu prowadzi na terenie osiedla Rubinkowo w Toruniu pomiary monitoringowe jakości powietrza atmosferycznego na stacji pomiarowej, nazwanej „Policja”, zlokalizowanej przy ul. Dziewulskiego 1 na terenie Komisariatu Policji Toruń – Rubinkowo. Wyniki pomiarów, między innymi ze stacji „Policja” służą do oceny jakości powietrza w Toruniu. Wykorzystywane są w tzw. „rocznych ocenach jakości powietrza”.
 
Obszar całego kraju, podzielony na strefy, począwszy od roku 2002 roku podlega rokrocznie tzw. „rocznym ocenom jakości powietrza”. Miasto Toruń jest wydzieloną strefą, oznaczoną symbolem PL0402, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914). Na podstawie wyników pomiarów ze stacji monitoringowych, w ocenach rocznych nadawana jest miastu odpowiednia klasa ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Dotychczas wykonane oceny (z lat 2002-2011) wskazują, że Toruń znajduje się w najmniej korzystnej klasie C ze względu na następujące zanieczyszczenia: pył zawieszony PM10, benzo(a)piren, pył zawieszony PM2,5.
 
Bieżące wyniki pomiarów automatycznych dostępne są na stronie internetowej WIOŚ – www.wios.bydgoszcz.pl w zakładce „Monitoring powietrza” – „Pomiary automatyczne”.
 
Aktualny zakres pomiarowy stacji „Policja”:
1. pomiary automatyczne: ozonu, pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5,
2. pomiary manualne: pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, metali (arsen, kadm, nikiel, ołów) i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
3. pomiary pasywne: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i benzenu.
 Stacja pomiarowa „Policja” przy ul. Dziewulskiego 1 w Toruniu

 
 

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu na podstawie pomiarów automatycznychJakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu kwietniu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu maju 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu czerwcu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lipcu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu sierpniu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu wrześniu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu październiku 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu listopadzie 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu grudniu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu kwietniu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu maju 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu czerwcu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lipcu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu sierpniu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu wrześniu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu październiku 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu listopadzie 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu grudniu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu kwietniu 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu maju 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu czerwcu 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lipcu 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu sierpniu 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu wrześniu 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu październiku 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu listopadzie 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu grudniu 2015 roku