Aktualności

Ferie zimowe na Rubinkowie

 
 

Ferie zimowe na Rubinkowie
 
Zajęcia dla dzieci 7-12 lat w klubie „Jantar”

 
- od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.00
- w programie m.in.: kino, basen, Młyn Wiedzy, sale zabaw, warsztaty plastyczne, Kinder Park itp.
- koszt za jeden tydzień 140 zł
 
 
 
Zapisy i szczegółowe informacje:
 
Klub „Jantar”
ul. Dziewulskiego 12 tel. 56/ 639 86 47
 
 

Wycieczka do Gdyni

 
 

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rubinkowo”
zaprasza na wycieczkę do Gdyni
Termin: 12 maj 2019 r.
/zapisy do 25 stycznia/
w godz. 8:00 – 22:30

 
Zapewniamy:
- przejazd na trasie Toruń – Gdynia – Toruń
- około pięciu godzin czasu wolnego na zwiedzanie, wypoczynek, zakupy …
- bilety wstępu do Teatru Muzycznego na musical
pt. ”CHŁOPI” (rozpoczęcie spektaklu godz. 17.00)
 
Koszt wyjazdu dla jednej osoby:
- emeryci, renciści, młodzież ucząca się 130,00 złotych
- pozostałe osoby 160,00 złotych
 
Zapisy: Klub „Jantar” ul. Dziewulskiego 12, tel. 56/639 – 86 – 47
 
 

Jakość powietrza atmosferycznego na osiedlu Rubinkowo w Toruniu

 
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Toruniu prowadzi na terenie osiedla Rubinkowo w Toruniu pomiary monitoringowe jakości powietrza atmosferycznego na stacji pomiarowej, nazwanej „Policja”, zlokalizowanej przy ul. Dziewulskiego 1 na terenie Komisariatu Policji Toruń – Rubinkowo. Wyniki pomiarów, między innymi ze stacji „Policja” służą do oceny jakości powietrza w Toruniu. Wykorzystywane są w tzw. „rocznych ocenach jakości powietrza”.

Obszar całego kraju, podzielony na strefy, począwszy od roku 2002 roku podlega rokrocznie tzw. „rocznym ocenom jakości powietrza”. Miasto Toruń jest wydzieloną strefą, oznaczoną symbolem PL0402, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914). Na podstawie wyników pomiarów ze stacji monitoringowych, w ocenach rocznych nadawana jest miastu odpowiednia klasa ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Dotychczas wykonane oceny (z lat 2002-2016) wskazują, że Toruń znajduje się w najmniej korzystnej klasie C ze względu na następujące zanieczyszczenia: pył zawieszony PM10, benzo(a)piren, pył zawieszony PM2,5.

Bieżące wyniki pomiarów automatycznych dostępne są na stronie internetowej WIOŚ – www.wios.bydgoszcz.pl w zakładce „Monitoring powietrza” – „Pomiary automatyczne”.

Aktualny zakres pomiarowy stacji „Policja”:
1. pomiary automatyczne: ozonu, pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2.5,
2. pomiary manualne: pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, metali (arsen, kadm, nikiel, ołów) i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
3. pomiary pasywne benzenu.

 

 

 

Stacja pomiarowa „Policja” przy ul. Dziewulskiego 1 w Toruniu

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu na podstawie pomiarów automatycznychJakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2016 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2016 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2016 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu kwietniu 2016 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu maju 2016 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu czerwcu 2016 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lipcu 2016 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu sierpniu 2016 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu wrześniu 2016 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu październiku 2016 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu listopadzie 2016 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu grudniu 2016 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2017 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2017 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2017 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu kwietniu 2017 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu maju 2017 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu czerwcu 2017 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lipcu 2017 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu sierpniu 2017 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu wrześniu 2017 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu październiku 2017 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu listopadzie 2017 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu grudniu 2017 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2018 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2018 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2018 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu kwietniu 2018 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu maju 2018 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu czerwcu 2018 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lipcu 2018 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu sierpniu 2018 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu wrześniu 2018 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu październiku 2018 roku

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu listopadzie 2018 roku

 
 

Wystawa w klubie „Jantar”

 
 


Zapraszamy na wystawę do klubu „Jantar”
ul. Dziewulskiego 12
 
„40 – lecie osiedla Rubinkowo
w fotografii 1978 – 2018”
 
Od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 20:00

 
 

Płatności online poprzez system E-Saldo oraz polecenie zapłaty

 
 
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Rubinkowo informuje o uruchomieniu usługi polecenie zapłaty oraz płatności online poprzez system E-Saldo.
 
W celu dokonywania płatności online należy posiadać aktywny dostęp do systemu E-Saldo oraz uzupełnić dane kontaktowe o adres e-mail.
Korzystanie z serwisu E-Saldo jest bezpłatne.
W celu aktywacji usługi E-Saldo należy udać się z dowodem osobistym do Punktu Informacyjnego Rubinkowo I ul. Łyskowskiego 29/35 (Administracja Osiedla Rubinkowo I) lub Punktu Informacyjnego Rubinkowo II ul. Dziewulskiego 12 (parter, Dział Członkowski i Windykacyjny)
 
Uruchomienie polecenia zapłaty wymaga wizyty w Spółdzielni (Dział Czynsze pok. 22, ul. Dziewulskiego 12 – piętro)
 
 

UCHWAŁA NR 725/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 20 marca 2014r.

 
 

UCHWAŁA NR 725/14
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 20 marca 2014r.
Wyciąg

 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 
 
§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, w zabudowie wielorodzinnej, od gospodarstwa domowego składającego się z :

  1) jednej osoby w wysokości 11,00 zł;
  2) dwóch osób w wysokości 21,00 zł;
  3) trzech osób w wysokości 30,00 zł;
  4) czterech i więcej osób w wysokości 38,00 zł.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, w zabudowie wielorodzinnej, od gospodarstwa domowego składającego się z:

  1) jednej osoby w wysokości 14,00 zł;
  2) dwóch osób w wysokości 27,00 zł;
  3) trzech osób w wysokości 38,00 zł;
  4) czterech i więcej osób w wysokości 48,00 zł

 
 

Treść pełnej UCHWAŁY NR 725/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 20 marca 2014 r.