Aktualności

Zawody wędkarskie

 
 

Koło przy SM Rubinkowo organizuje w dniu 30.05.2015 r. nad j. Korza zawody z okazji DNIA DZIECKA.
Zapisy są przyjmowane w siedzibie koła ul. Łyskowskiego 29/35 w poniedziałki i czwartki w godz. 17-19 do dnia 25.05.2015 r.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 
 

II Otwarty Turniej Handicapowy o Rubinowy Kamień

 
 

Toruński Klub Go AKAI RYUU oraz Klub „JANTAR”
zapraszająna
II Otwarty Turniej Handicapowy o Rubinowy Kamień,
który odbędzie się 23 maja od godz. 10 do godz. 17 w klubie „Jantar”.
Turniej będzie podzielony na 2 grupy: zaawansowanych i początkujących.
Nowi gracze będą mogli zobaczyć czym jest gra GO, poznać najprostsze zasady gry i wziąć udział w rozgrywkach.
Każdy uczestnik turnieju dla początkujących oraz trzech najlepszych graczy w turnieju o Rubinowy Kamień otrzyma nagrody!

 
 
Go jest najstarszą grą świata, której największy i najsilniejszy ośrodek znajduje się obecnie w Japonii. Najbardziej wiarygodna teoria dotycząca jej początków głosi, że zasady gry stworzyli dwaj matematycy w jednym z państw Środkowej Azji (tereny dzisiejszych Indii ) około 2300 – 2200 lat p.n.e. W tamtych czasach bowiem rachmistrze i matematycy używali liczydeł w formie tablic podobnych do planszy Go. Gra Go należy do najtrudniejszych z gier świata, świadczą o tym dane liczbowe: liczbę atomów we wszechświecie szacuje się na 10 do potęgi 80, zaś ilość możliwych kombinacji w Go określa liczba 10 do potęgi 750!
W Go celem gry jest zdobywanie przestrzeni, w obrębie terytorium planszy. Zwycięstwo możemy osiągnąć nie zbijając ani jednego z pionów przeciwnika. Dzięki temu rozwija umiejętności podejmowania mądrych decyzji, przewidujących przyszły ruch przeciwnika, odsuwając myśli od dążenia do celu za wszelką cenę.

 
 

Konkursy

 
 
W VII Wojewódzkim Konkursie Pisanek Wielkanocnych w Przysieku
I Miejsce zajęła Klaudia Iwicka.
Wyróżnienie Natalia Snowacka
Obie z sekcji plastycznej klubu „Rubin”
Instruktor sekcji Pani Alicja Wiślińska Kornacka otrzymała wyróżnienie za opiekę merytoryczną i przygotowanie uczniów do Konkursu.
 
 
W XVII Chełmińskim Konkursie „Najpiękniejsza Pisanka i Kartka Wielkanocna”
I miejsce zdobyła Natalia Snowacka
z sekcji plastycznej klubu „Rubin”.
 

Pani Alicji Wiślińskiej Kornackiej i jej podopiecznym serdecznie gratulujemy !!

 
 

Półkolonie

 
 


 
 

Wyjazd do opery „NOVA” w Bydgoszczy (29 maj 2015 r.)

 
 

29 maja 2015 roku
SM „Rubinkowo”
organizuje wyjazd
DO OPERY „NOVA” w Bydgoszczy
na operetkę
„BARON CYGAŃSKI”

Koszt wyjazdu 50,00 od osoby
Zapisy i szczegółowe informacje w klubach osiedlowych:
-„Jantar” tel. 56/639-86-47
-„Rubin” tel. 56/65-99-148
 
 

UCHWAŁA NR 725/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 20 marca 2014r.

 
 

UCHWAŁA NR 725/14
RADY MIASTA TORUNIA
z dnia 20 marca 2014r.
Wyciąg

 
zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty.
 
 
§ 3. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, w zabudowie wielorodzinnej, od gospodarstwa domowego składającego się z :

  1) jednej osoby w wysokości 11,00 zł;
  2) dwóch osób w wysokości 21,00 zł;
  3) trzech osób w wysokości 30,00 zł;
  4) czterech i więcej osób w wysokości 38,00 zł.

2. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny, w zabudowie wielorodzinnej, od gospodarstwa domowego składającego się z:

  1) jednej osoby w wysokości 14,00 zł;
  2) dwóch osób w wysokości 27,00 zł;
  3) trzech osób w wysokości 38,00 zł;
  4) czterech i więcej osób w wysokości 48,00 zł

 
 

Treść pełnej UCHWAŁY NR 725/14 RADY MIASTA TORUNIA z dnia 20 marca 2014 r.

 
 

Jakość powietrza atmosferycznego na osiedlu Rubinkowo w Toruniu

 
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Delegatura w Toruniu prowadzi na terenie osiedla Rubinkowo w Toruniu pomiary monitoringowe jakości powietrza atmosferycznego na stacji pomiarowej, nazwanej „Policja”, zlokalizowanej przy ul. Dziewulskiego 1 na terenie Komisariatu Policji Toruń – Rubinkowo. Wyniki pomiarów, między innymi ze stacji „Policja” służą do oceny jakości powietrza w Toruniu. Wykorzystywane są w tzw. „rocznych ocenach jakości powietrza”.
 
Obszar całego kraju, podzielony na strefy, począwszy od roku 2002 roku podlega rokrocznie tzw. „rocznym ocenom jakości powietrza”. Miasto Toruń jest wydzieloną strefą, oznaczoną symbolem PL0402, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 2012, poz. 914). Na podstawie wyników pomiarów ze stacji monitoringowych, w ocenach rocznych nadawana jest miastu odpowiednia klasa ze względu na ochronę zdrowia ludzi. Dotychczas wykonane oceny (z lat 2002-2011) wskazują, że Toruń znajduje się w najmniej korzystnej klasie C ze względu na następujące zanieczyszczenia: pył zawieszony PM10, benzo(a)piren, pył zawieszony PM2,5.
 
Bieżące wyniki pomiarów automatycznych dostępne są na stronie internetowej WIOŚ – www.wios.bydgoszcz.pl w zakładce „Monitoring powietrza” – „Pomiary automatyczne”.
 
Aktualny zakres pomiarowy stacji „Policja”:
1. pomiary automatyczne: ozonu, pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5,
2. pomiary manualne: pyłu zawieszonego PM10, pyłu zawieszonego PM2,5, metali (arsen, kadm, nikiel, ołów) i benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10
3. pomiary pasywne: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i benzenu.
 Stacja pomiarowa „Policja” przy ul. Dziewulskiego 1 w Toruniu

 
 

Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu na podstawie pomiarów automatycznychJakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu kwietniu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu maju 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu czerwcu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lipcu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu sierpniu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu wrześniu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu październiku 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu listopadzie 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu grudniu 2013 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu kwietniu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu maju 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu czerwcu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lipcu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu sierpniu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu wrześniu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu październiku 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu listopadzie 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu grudniu 2014 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu styczniu 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu lutym 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu marcu 2015 roku
 
Jakość powietrza na osiedlu Rubinkowo w Toruniu w miesiącu kwietniu 2015 roku