Harmonogram dyżurów Członków Rady Nadzorczej

 
 

Luty / Marzec 2018 r.

 
06.02.2018 r. – Krystyna Łęc
13.02.2018 r. – Grzegorz Bortnowski
20.02.2018 r. – Bogumiła Witkowicz
27.02.2018 r. – Marek Bratkowski
 
06.03.2018 r. – Teresa Misiaszek
13.03.2018 r. – Józef Nestor
20.03.2018 r. – Roman Narloch
27.03.2018 r. – Lech Borowski
 
 
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w wyżej wymienionych terminach w godz.: od 16:00 do 17:00 w siedzibie Spółdzielni ul.Dziewulskiego 12 (I piętro) pokój nr 28.