Harmonogram dyżurów Członków Rady Nadzorczej

 
 

Luty 2019 r.

 
05.02.2019 r. – Roman Narloch
12.02.2019 r. – Marek Bratkowski
19.02.2019 r. – Krystyna Łęc
26.02.2019 r. – Władysław Hłosta
 
 
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w wyżej wymienionych terminach
w godz.: od 16:00 do 17:00 w siedzibie Spółdzielni ul. Dziewulskiego 12 (I piętro) pokój nr 28.