Harmonogram dyżurów Członków Rady Nadzorczej

 
 

Maj 2018 r.

 
08.05.2018 r. – Roman Narloch
15.05.2018 r. – Marek Bratkowski
22.05.2018 r. – Lech Borowski
29.05.2018 r. – Józef Nestor
 
 
Członkowie Rady Nadzorczej pełnią dyżury w wyżej wymienionych terminach w godz.: od 16:00 do 17:00 w siedzibie Spółdzielni ul.Dziewulskiego 12 (I piętro) pokój nr 28.